تاریخ :۱۴۰۰/۰۱/۲۶

QF03-08:04

درخواست نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش از شرکت شهاب

نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
نام پدر

تاریخ تولد :

روز
ماه
سال
محل صدور :
مدرک تحصیلی :
کد پستی :
وضعیت خدمت وظیفه :
شرح دهید :
اسکن مدارک شخصی
آدرس :
ادرس پیشنهادی برای اعطای نمایندگی
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونیک :
فکس :
وضعیت محل نمایندگی :


موقعیت محل اعطای نمایندگی :  شماره و تاریخ جواز کار از اتحادیه؟

شماره :

تاریخ :

روز
ماه
سال
در چه مشاغلی تخصص دارید ؟
چه میزان سابقه در تعمیر دستگاههای صوتی و تصویریدارید ؟
آیا دوره آموزشی و تخصصی الکترونیک را طی کرده اید؟

نام آموزشگاه :
مدت :
آیا از این شرکت تقاضای نمایندگی نموده اید ؟

در چه تاریخی ؟

روز
ماه
سال
شرح دهید :
آیا به شغل دیگری اشتغال دارید ؟

با معرفی چه اشخاصی اقدام به تقاضای نمایندگی از این شرکت نموده اید؟
تجهیزات و امکانت فنی خود را به اختصار اعلام نمایید؟
آیا به زیان انگلیسی آشنایی دارید ؟

آیا سوابق کیفری دارید ؟

شرح دهید :

  دو نفر از کسانی که شما را می شناسند به عنوان معرف نام ببرید ؟

نام و نام خانوادگی:
تلفن :
نام و نام خانوادگی:
تلفن :
اینجانب

با آگاهی کامل نسبت به تکمیل و امضاء این پرسشنامه اقدام و مطالب قید شده تماما مطابق با حقیقت است و متعهد می گردم در صورت اخذ نمایندگی نسبت به ارائه مطلوب خدمات پس از فروش اقدام نمایم و شرکت شهاب مجاز است در صورت اثبات خلاف مندرجات پرسشنامه یا قصور احتمالی ناشی از عدم اجرای ضوابط شرکت شهاب می باشم.

نام و نام خانوادگی:

تاریخ :

روز
ماه
سال
اسكن تصاوير داخل تعميرگاه :
اسكن تصوبر جواز كسب :

کد امنیتی:*
captcha
 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت شهاب می باشد