تاریخ :۱۴۰۰/۰۱/۲۶
استان :
شهرستان :
نام :
نام خانوادگی :
نام موسسه:
آدرس محل كسب:
نوع جواز كسب:
شماره جواز كسب :
تاريخ اعتبار:
كدپستي:
تلفن همراه:
دورنگار:
تلفن محل كار:
نشاني منزل:
تلفن منزل:

لطفا نام بانک هایی که در آن حساب جاری دارید و میزان اعتبار بانکی خود را ذکر نمایید .

نام بانک :*
نام شعبه :*
کد شعبه :*
شماره حساب :*
میزان اعتبار :
نام بانک :
نام شعبه :
کد شعبه :
شماره حساب :
میزان اعتبار :
نام بانک :
نام شعبه :
کد شعبه :
شماره حساب :
میزان اعتبار :

لطفا چنانچه نمايندگي شركت هاي تجاري ديگري را در اختيار داريد ذكر نماييد.

نام شرکت :*
در صورت در خواست شركت آيا مي توانيد اسناد ملكي را به عنوان پشتوانه مالي خود نزد شركت به وثيقه بگذاريد؟

ارزش تخمینی :
ریال :
ارزش تخمینی :
ریال :

نوع مالکیت :


مساحت فروشگاه

متر مربع :
مساحت انبار :
نوع فروشگاه :

نوع فعالیت :


سابقه کار :
وضعيت بيمه فروشگاه :

سرمايه بيمه شده :
وضعيت بيمه انبار :

موقعيت فروشگاه :
پيش بيني ميزان فروش ساليانه
تابلو

نمونه امضا و مهر موسسه
نمونه امضا و مهر بانكي
جمع امتيازات

نظريه بازارياب :*
نظريه بازارياب :*

کد امنیتی:*
captcha
 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت شهاب می باشد