هیچ اپراتوری آنلاین نیست. در حال حاضر با استفاده از صفحه تماس با ما می توانید سوالات خود را مطرح کنید.
  تعداد بازدیدکنندگان : 1111635 نفر  |  پیشخوان آنلاین 1 نفر
  چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳
  تاریخ :
  نام :
  نام خانوادگی :
  استان :
  شهرستان :
  تلفن همراه :
  تلفن منزل :
  نشانی منزل :
  دورنگار :
  کد پستی :
  نام موسسه :
  آدرس محل کسب :
  نوع جواز کسب :
  شماره جواز کسب :
  تاریخ اعتبار :


  لطفا نام بانک هایی که در آن حساب جاری دارید و میزان اعتبار بانکی خود را ذکر نمایید .

  نام بانک :*
  نام شعبه :*
  کد شعبه :*
  شماره حساب :*
  میزان اعتبار :
  نام بانک :
  نام شعبه :
  کد شعبه :
  شماره حساب :
  میزان اعتبار :
  نام بانک :
  نام شعبه :
  کد شعبه :
  شماره حساب :
  میزان اعتبار :
  لطفا چنانچه نمايندگی شركت های تجاری ديگری را در اختيار داريد ذكر نماييد.*
  در صورت در خواست شركت آيا مي توانيد اسناد ملكی را به عنوان پشتوانه مالی خود نزد شركت به وثيقه بگذاريد؟

  ارزش تخمینی (ریال) :

  نوع مالکیت :


  مساحت فروشگاه (مترمربع) :
  مساحت انبار (مترمربع) :
  نوع فروشگاه :

  نوع فعالیت :


  سابقه کار :
  وضعيت بيمه فروشگاه :

  وضعيت بيمه انبار :

  سرمايه بيمه شده :
  موقعيت فروشگاه :
  پيش بيني ميزان فروش ساليانه :
  نیاز به تابلو :

  نمونه امضا و مهر موسسه :
  نمونه امضا و مهر بانكی :
  جمع امتيازات :

  نظریه بازاریاب :*
  کد امنیتی :
  captcha