نتیجه تصویری برای همکاری
فهرست مدارك مورد نياز به منظور هم كاري با شركت شهاب :1. تقاضانامه كتبي

2. تكميل فرم پرسش نامه هم كاري با شركت شهاب

3. تصوير شناسنامه

4. تصوير پروانه كسب معتبر (‌كپي اساسنامه، روزنامه رسمي و شناسنامه مدير عامل جهت اشخاص حقوقي)

5. تصوير بيمه نامه فروشگاه و انبار

6. تصوير سند مالكيت محل كسب

7. دو قطعه عكس 18 × 13 از نماي داخل و خارج فروشگاه

8. چك تضمينتمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت شهاب می باشد