هیچ اپراتوری آنلاین نیست. در حال حاضر با استفاده از صفحه تماس با ما می توانید سوالات خود را مطرح کنید.
  تعداد بازدیدکنندگان : 1075332 نفر  |  پیشخوان آنلاین 1 نفر
  چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳

  فهرست مدارك مورد نیاز به منظور هم كاری با شركت شهاب :

  1. تقاضانامه كتبی
  2. تكمیل فرم پرسش نامه هم كاری با شركت شهاب
  3. تصویر شناسنامه
  4. تصویر پروانه كسب معتبر (‌كپی اساسنامه، روزنامه رسمی و شناسنامه مدیر عامل جهت اشخاص حقوقی)
  5. تصویر بیمه نامه فروشگاه و انبار
  6. تصویر سند مالكیت محل كسب
  7. دو قطعه عكس 18 × 13 از نمای داخل و خارج فروشگاه
  8. چک تضمین