تجليل از پرسنل نمونه شركت شهاب

تجليل از پرسنل نمونه شركت شهاب
تجليل از پرسنل نمونه شركت شهاب توسط مدير عامل محترم شركت شهاب آقاي مهندس غلام زاده 
دراين مراسم كه در تاريخ 15 مهر 1398 برگزار گرديد از پرسنل نمونه شركت شهاب تشكر و  قدرداني شد.تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت شهاب می باشد