جلسه بازنگري معيار رهبري در مدل تعالي سازماني

جلسه بازنگري معيار رهبري در مدل تعالي سازماني
در اين جلسه معيار يك رهبري در مدل تعالي سازماني ،با ويرايش 2013مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و نهايتا،تمام زير معيار هاي رهبري جهت درج در اظهار نامه تعالي سازماني سال 1399بعد از سه ساعت نشست مستمر،مورد تصويب قرار گرفت.

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت شهاب می باشد