بازديد جناب آقاي مهندس غلام زاده مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت شهاب از مركز رشد فناوري پيشرفته دانشگاه شريف

بازديد جناب آقاي مهندس غلام زاده مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت شهاب از مركز رشد فناوري پيشرفته دانشگاه شريف و ديدار با جناب آقاي دكتر فخارزاده مدير مركز رشد فناوري پيشرفته ي دانشگاه و مذاكره در خصوص همكاري دو جانبه و تلفيق دانش موجود در مركز دانشگاه صنعتي شريف و امكانات و تجهيزات شركت شهاب براي ارتقاء بومي سازي و ساخت قطعات در داخل كشور .


۱۳۹۸/۰۵/۱۶
shahabco.ir
نام شرکت: