امضاء قرارداد همكاري شركت شهاب با شركت ليزينگ فرهنگيان

اين جلسه با حضورجناب آقاي دكترعين افشارمديريت محترم عامل سرمايه گذاري توسعه صنعت كوثر ( صبا )، جناب آقاي مهندس غلام زاده مديريت محترم عامل شركت شهاب ، جناب آقاي دكتر دست ورز عضو هيئت مديره،جناب آقاي مهندس لكي محله مشاور مدير عامل و مديران ارشد شركت ليزينگ فرهنگيان برگزار گرديد . 
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
shahabco.ir
نام شرکت: