موفقیت شهاب در سومين دوره جايزه ملي تعالي و پيشرفت


شركت شهاب با ارتقاي عملكرد سازماني در حركت به سوي تعالي ، در سومين دوره جايزه ملي تعالي و پيشرفت ، موفق به كسب تقدير نامه يك ستاره گرديد. شركت شهاب در سومين دوره ي جايزه ي ملي تعالي و پيشرفت مبتني بر معيارهاي مدل EFQM شركت نموده و در همايش پاياني كه در 12 اسفند ماه 97 در مجتمع فرهنگي - آموزشي آدينه برگزار شد ، پس از طي مراحل ارزيابي توسط ارزيابان و بررسي در كميته علمي تعالي و داوري دبيرخانه موفق به كسب تقديرنامه تك ستاره گرديد.

تقديرنامه مذكور طي مراسمي با حضور مسئولين ارشد بنياد مستضعفان،ستاد اجرايي فرمان امام، سازمان اقتصادي كوثر و مديران عامل ساير سازمان هاي شركت كننده اهدا گرديد.

جوايز تعالي نقش مهمي در مسير بهره وري و پيشرفت دارند اين جوايز به شركت هايي اهدا مي شوند كه به طور پيوسته در تلاش براي بهبود فرآيندها و ارزش افزايي براي مشتريان هستند. اين شركتها با رهبري و مديريت دور انديش و توسعه قابليت سازماني با تكيه بر استعداد و خلاقيت كاركنان، آينده ي پايدار و موفقيت آميز را براي خود رقم مي زنند. 


 

 

 

 

 

 

۱۳۹۷/۱۲/۱۴
shahabco.ir
نام شرکت: